ביטוח לעסק - קשרים סוכנות לביטוח
 

להזמין סחורות, למלא דו"חות, להעסיק עובדים, לרוץ לבנק... כבעלים של עסק יש לך אינספור עניינים לטפל בהם. ביטוח עסקים יאפשר לך להוריד מהראש לפחות חלק מהדאגות.

כל משרד, בית עסק או מפעל, קטן כגדול, חשוף לסיכונים, כגון: פריצות, גניבות, נזקים בזדון, שריפה ופגעי טבע. סיכונים אלה ואחרים, עשויים להסב לעסק נזקים, בין אם ישירים ובין אם עקיפים, עד להשבתה מלאה של פעילותו השוטפת. המשמעות העסקית במקרים אלה היא אחת: הפסדים כספיים כבדים. פוליסת ביטוח עסק נועדה לספק כיסויים לאותם סיכונים מבוטחים שאליהם חשוף בעל העסק, בהתאם לתחום פעילותו ולסוג העסק.
לכן, פוליסה זו נחשבת לאופציה ביטוחית מורכבת, החייבת להיות מותאמת בדיוק מרבי למידות העסק, לצרכיו ולמאפייניו. רכישת פוליסה מתאימה תעניק לך ביטחון כלכלי כנגד תרחישים ביטוחים שונים. 

 

דוגמאות לכיסויים ביטוחים שניתן לרכוש במסגרת פוליסv לעסקים?

להלן רשימה חלקית:

  • ביטוח רכוש - פוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי במקרה בו נגרם נזק פיזי בלתי צפוי לרכוש המבוטח (מבנה ו/או תכולה) עקב הסיכונים המבוטחים לדוגמת נזקי אש, נזקי מים, רעידת אדמה, התנגשות, פגיעה בזדון ופריצה.
  • ביטוח אובדן רווחים/ביטוח הפסד תוצאתי - פוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי בגין הפסדים שנגרמו למבוטח, או לרווחים שנמנעו ממנו, בגלל השבתת העסק או מפעלו, בגין סיכונים המבוטחים בפוליסת רכוש . כלומר, זהו ביטוח נזק תוצאתי בעטיו של נזק פיזי.
  • ביטוח צד ג' - פוליסה שנועדה לשפות את בעל העסק בגין אחריותו לנזקי גוף או רכוש שנגרם לצד ג'.
  • ביטוח חבות מעבידים - פוליסה שנועדה לשפות את בעל העסק במקרה של תאונת עבודה הפוגעת בעובד אחד או יותר.
  • ביטוח כספים - פוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי לכספים המבוטחים בכספת או בזמן העברתם מפני נזק בלתי צפוי כדוגמת אש, פריצה ושוד.
  • ביטוח אחריות מוצר - פוליסה שנועדה לשפות את בעל העסק בגין אחריותו לנזק גוף או רכוש שנגרם לצד שלישי עקב מוצר שיוצר, שווק וכדומה ע"י בעל העסק.
  • ביטוח אחריות מקצועית - פוליסה לבעלי מקצוע, פוליסה שנועדה לשפות את בעל העסק בגין אחריותו לנזק גוף או רכוש שנגרם לצד שלישי עקב עיסוקו של בעל העסק לדוגמת רשלנות, טעות או השמטה.
  • ביטוח הנדסי - פתרון ביטוחי עבור ייזמין, קבלנין בגין סיכונים הנדסיים כגון פוליסת עבודות קבלניות, ביטוח שבר מכני, ציוד אלקטרוני וציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה.).
  • ביטוח ימי ואווירי - פתרון ביטוחי עבור יבואנים, יצואנים ובעלי מטענים המשנעים משלוחים וסחורות ועלולים להינזק כספית בשל אירוע ביטוחי מכוסה שקרה במהלך המסע בארץ ובעולם הביטוח.
  • דירקטורים ונושאי משרה D&O - כיסוי ביטוחי עבור דירקטורים ונושאי משרה בחברות וארגונים שונים בגין תביעות המוגשות כנגדם באופן אישי במסגרת תפקידם.

הכול בכפוף להוראות הפוליסה לרבות חריגיה כמפורט בפוליסה ובדפי הרשימה (המפרט).

העסק שלך הוא הבייבי שלך ומגיע לו הכיסוי הטוב ביותר.

Coi בניית אתרים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק