ביטוח אחריות מקצועית לבעלי מקצועות חופשיים:

ביטוח אחריות מקצועית לבעלי מקצועות חופשיים  נועד להגן על המבוטח מפני תביעה של לקוח הטוען, כי נגרמו לו נזקים בשל הפרת חובה מקצועית כמו רשלנות, טעות, השמטה וסיבות נוספות.

למה לעשות?
ללא ביטוח המגן מפני תביעות בתחום האחריות המקצועית, חשוף בעל המקצוע החופשי, לסיכון מיותר של הוצאת כספים בסכומים גבוהים על מנת להתגונן מפני תביעות שיוגשו נגדו, ביטול זמן ופגיעה במוניטין. על מנת להיות ערוך להתמודדות מול לקוח הדורשת מימון של הוצאות משפטיות ותשלום כספי עתידי כתוצאה מפסק דין, יש לדאוג לכיסוי ביטוחי.
​​​​​​​
לאילו מקצועות
מתאים הביטוח:

  מפקחי בניה
  שמאים
  חשמלאים
  מאמני כושר/מכון כושר
  אינסטלטורים
  קוסמטיקאיות
  מקצועות הספורט
  כלכלנים / ברוקרים
  יועצי השקעות
      / מנהלי תיקי השקעות
      / מנהלי קרנות נאמנות
  משרד נסיעות / מדריכי טיולים
  תקשורת / פרסום
בעל מקצוע אשר עיסוקו מחייב רישוי על פי חוק, אמור לוודא כי במועד קרות מקרה הביטוח הוא נשא ברישיון תקף, מטעם הרשויות המוסמכות, לעסוק בעיסוק המפורט בפוליסה וכי העיסוק המקצועי נעשה בהתאם להוראות הרישיון.
תמונת נושא ביטוח מקצועות חופשיים

ביטוח אחריות מקצועית –
כל היתרונות

כיסוי הוצאות הגנה משפטית לתביעות שהוגשו נגדכם עקב נזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה מרשלנות מקצועית שלכם או של עובד מטעמכם.
הגנה מפני תביעות המוגשות נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח.
כיסוי רטרואקטיבי, במקרים בהם מעשה הרשלנות אירע לפני מועד תחילת הביטוח, המקרה לא היה ידוע למבוטח במועד תחילת הביטוח, והתביעה מוגשת נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח.

עיקרי התכנית -
​​​​​​​ביטוח אחריות מקצועית

כיסוי לתביעות עקב נזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה מרשלנות מקצועית של המבוטח או עובד מטעמו.
כיסוי הוצאות הגנה משפטית בתביעת צד שלישי, וזאת אף מעבר לגבולות האחריות.
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק