מהו ביטוח בריאות?
ביטוחי בריאות קיימים בישראל כ-30 שנה. בעבר נמכרו מגוון רחב של כיסויי ביטוח מתחומי הבריאות אשר עברו בחלוף השנים, שינויים ושדרוגים רבים.
בהוראת משרד האוצר, החל מיום 1.2.16 הוגדרו ביטוחי הבריאות בצורה ברורה והם כוללים את תחומי הכיסוי הבאים בלבד: 
ניתוחים - ביטוח הכולל מימון לביצוע ניתוחים פרטיים בישראל המאפשר בחירת מנתח, מרדים, בית חולים, בדיקות ואביזרים, ללא תלות בשירותי הרפואה הציבורית ו/או בביטוח המשלים של קופת החולים.

ניתוחים בחו"ל - ביטוח הכולל מימון לביצוע ניתוחים פרטיים במרכזים הרפואיים המובילים בעולם, לפי בחירתו של המבוטח, המאפשר בחירת מנתח, מרדים, בית חולים, בדיקות ואביזרים והוצאות נלוות של המבוטח ו/או מלוויו.

השתלות - ביטוח הכולל כיסוי מקיף לביצוע השתלה בחו"ל (החלפת או הוספת איבר מאברי גופו של אדם הכלול ברשימה הנקובה באותה פוליסה), ללא תלות במערכת הציבורית ו/או בביטוח המשלים של קופת החולים הכולל איתור איבר, בדיקות, אשפוז והוצאות נלוות של המבוטח ו/או מלוויו.

תרופות - ביטוח הכולל כיסוי לתרופות מיוחדות (כל חומר כימי ו/או ביולוגי שאושר כתרופה באחת מהמדינות המוכרות) ואשר אינן כלולות בסל התרופות הממלכתי ו/או בביטוח המשלים של קופת החולים.

שירותים רפואיים - פוליסה או כתב שירות הכוללים כיסוי ו/או מימון למגוון רחב של שירותים רפואיים שלא בעת אשפוז בבית חולים, כגון בדיקות רפואיות, יעוץ רפואת מומחים, בדיקות הריון ועוד.

מחלות קשות - ביטוח המעניק פיצוי כספי, בסכום שנרכש על ידי המבוטח, במקרה גילוי מחלה קשה. ביטוח לגילוי מחלות קשות יכול לכלול פיצוי בעת גילוי מחלת הסרטן בלבד או מחלה מתוך רשימת מחלות, בהתאם להגדרות הפוליסה.

לגבי כיסויים אלו נקבעו הוראות לגבי איכות הכיסוי ומחירו, על ידי הפיקוח על הביטוח במשרד האוצר.

שירותים אמבולטורים - הכיסוי ניתן בגין פרוצדורות רפואיות שאינן דורשות אשפוז בבית חולים. הטיפול נעשה בדרך כלל במרפאות חוץ של בית חולים, ולעיתים במחלקות בית החולים עצמן. הכיסוי הביטוחי של שירותים אמבולטוריים כולל טיפולים רפואיים כגון בדיקת CT, בדיקת MRI ועוד

ממועד זה הפכו פוליסות הביטוח החדשות לגבי כיסויים אלו, לפוליסות הנחשבות למיטביות, ביחס למרבית פוליסות הביטוח הקודמות והן כוללות כיסוי משודרג ומוזל בכל חברות הביטוח.
Coi בניית אתרים
תפריט דף הבית טלפוןwazeפייסבוק