​​​​​​​

    ביטוח בריאות


      הצטרפו לתוכניות הבריאות המותאמת אישית


                                               

מסלול ביטוח בריאות פרטי מורחב,
הכולל את כיסויי הבסיס לניתוחים פרטיים ולטיפולים מחליפי ניתוח - מהשקל הראשון, להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחו"ל ולתרופות מיוחדות.

  • כיסוי לניתוחים פרטיים בישראל

  • השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

  • תרופות מיוחדות שאינן בסל הבריאות

מסלול ביטוח בריאות משלים שב"ן,
המעניק כיסוי משלים שב"ן לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל.
המסלול כולל, בין היתר, כיסוי להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחו"ל ולתרופות מיוחדות.

  • כיסוי לניתוחים לבעלי ביטוח משלים בקופת החולים

  • השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

  • תרופות מיוחדות שאינן בסל הבריאות


מסלול ביטוח בריאות פרטי בסיסי,
הכולל את כיסויי הבסיס להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחו"ל,
כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות וכיסוי לשירותי רפואה נלווים.

  • השתלות, ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל

  • כיסוי לתרופות שאינן מכוסות בסל הבריאות

  • שירותי רפואה אישית On-line   ביטוח בריאות


      הצטרפו לתוכניות הבריאות
      המותאמת אישית


                

​​​​​​​
כיסוי לניתוחים פרטיים בישראל

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

תרופות מיוחדות שאינן בסל הבריאות

מהו בעצם ביטוח בריאות פרטי ולמה זה חשוב?

ביטוח בריאות פרטי מהווה פתרון לבעיות קבועות ומתמשכות של מערכת הבריאות הציבורית ונועד גם להשלים את השירותים שאינם ניתנים במסגרת סל הבריאות הממלכתי או הביטוחים המשלימים של קופות החולים.
אם תקדישו לנו כמה דקות, נספר לכם אודות ביטוח רפואי פרטי וכיצד נוכל לעזור לכם באמצעות המוצרים שלנו, לדאוג לעצמכם וליקרים לכם מכל.


מדוע חשוב לרכוש ביטוח בריאות פרטי?

כל אזרח במדינת ישראל זכאי לביטוח בריאות ממלכתי המעניק כיסוי בסיסי, ואליו מצטרפים הביטוחים המשלימים של קופות החולים המעניקים כיסוי לשירותי בריאות משלימים כמו טיפולי שיניים, טיפולים אלטרנטיביים ועוד.

כיסויים אלו מספיקים לנו במהלך השגרה היומיומית, אך כאשר אנחנו נתקלים במצב בריאותי שאינו שגרתי, כמו למשל ניתוח, השתלה או טיפול מיוחד אחר, המענה אותו נותנים ביטוחי הבריאות הממלכתיים לוקה בחסר עד לא קיים - המתנה של חודשים לבדיקת רופא מומחה, ניתוח ללא אפשרות לבחור את זהות הרופא המנתח ורכישת תרופות בעלויות של עשרות אלפי שקלים כי הן אינן כלולות בסל הבריאות הם רק חלק מהמצבים הקשים אותם ניתן למנוע באמצעות פוליסה פרטית.


מה כוללים ביטוחי הבריאות הפרטיים?

הפוליסות הפרטיות מותאמות באופן אישי למבוטח ולצרכיו. כשאתם רוכשים ביטוח בריאות פרטי לכם ולבני משפחתכם, אתם יכולים לבחור את המרכיבים המתאימים לכם.


ניתוחים - ביטוח הכולל מימון לביצוע ניתוחים פרטיים בישראל המאפשר בחירת מנתח, מרדים, בית חולים, בדיקות ואביזרים, ללא תלות בשירותי הרפואה הציבורית ו/או בביטוח המשלים של קופת החולים.

ניתוחים בחו"ל - ביטוח הכולל מימון לביצוע ניתוחים פרטיים במרכזים הרפואיים המובילים בעולם, לפי בחירתו של המבוטח, המאפשר בחירת מנתח, מרדים, בית חולים, בדיקות ואביזרים והוצאות נלוות של המבוטח ו/או מלוויו.

השתלות - ביטוח הכולל כיסוי מקיף לביצוע השתלה בחו"ל (החלפת או הוספת איבר מאברי גופו של אדם הכלול ברשימה הנקובה באותה פוליסה), ללא תלות במערכת הציבורית ו/או בביטוח המשלים של קופת החולים הכולל איתור איבר, בדיקות, אשפוז והוצאות נלוות של המבוטח ו/או מלוויו.

תרופות - ביטוח הכולל כיסוי לתרופות מיוחדות (כל חומר כימי ו/או ביולוגי שאושר כתרופה באחת מהמדינות המוכרות) ואשר אינן כלולות בסל התרופות הממלכתי ו/או בביטוח המשלים של קופת החולים.

שירותים רפואיים - פוליסה או כתב שירות הכוללים כיסוי ו/או מימון למגוון רחב של שירותים רפואיים שלא בעת אשפוז בבית חולים, כגון בדיקות רפואיות, יעוץ רפואת מומחים, בדיקות הריון ועוד.

מחלות קשות - ביטוח המעניק פיצוי כספי, בסכום שנרכש על ידי המבוטח, במקרה גילוי מחלה קשה. ביטוח לגילוי מחלות קשות יכול לכלול פיצוי בעת גילוי מחלת הסרטן בלבד או מחלה מתוך רשימת מחלות, בהתאם להגדרות הפוליסה.

לגבי כיסויים אלו נקבעו הוראות לגבי איכות הכיסוי ומחירו, על ידי הפיקוח על הביטוח במשרד האוצר.

שירותים אמבולטורים - הכיסוי ניתן בגין פרוצדורות רפואיות שאינן דורשות אשפוז בבית חולים. הטיפול נעשה בדרך כלל במרפאות חוץ של בית חולים, ולעיתים במחלקות בית החולים עצמן. הכיסוי הביטוחי של שירותים אמבולטוריים כולל טיפולים רפואיים כגון בדיקת CT, בדיקת MRI ועוד

​​​​​​​
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק